Växter

Vi reserverar oss för felaktigheter vad det gäller växternas namn.

Vi frösår själva en stor del av våra växter, annueller och perenner. Vi har även frösådda träd och buskar. Intresset för sticklingsförökning är också stort. Under besök på växtmarknader och trädgårdsvandringar hos likasinnade utökas oftast det egna sortimentet.

Vi drar oss inte för att testa växter som egentligen inte hör hemma hos oss. Vår utmaning blir då att på bästa sätt förbättra mikroklimatet.

Tre årssticklingar – tre nya buskar.

Vår röda smällspirea ‘Diabolo’ fick ett grönt  skott nertill. Vi tycktes ha läst att gröna  skott på röda smällspireror borde tas bort, vilket vi gjorde.  Årsskottet  kastades dock inte på komposten utan kortades in och sattes i sandblandad jord. På så vis förärades vi en grön smällspirea.

Sticklingarna till kornellen och katalpan fick vi av trädgårdsvänner och förfarandet var detsamma.