Klätterväxter

Klätterväxter är tacksamma växter, eftersom de snabbt bildar gröna och blomstrande väggar i trädgården.

Kameleontbuske

De vackert flerfärgade bladen tillhör hanplantan ‘Oskar’. Samplanterad med honom är hans damer ‘Paula’ och ‘Anna’, som på sensommaren ger små minikiwis. Kameleontbusken Oskar har vi som pollinerare till minikiwin. Dessa klätterväxter på 3-4 meter behöver en spalje att fästas vid eller ett träd.

Klematis

Bland klätterväxterna har vi ett 20-tal storblommiga klematis. De flesta inköpta från Estland.