Biodling

Biet och biets värld är något helt förunderligt. Egen honung, rikare skörd, en levande trädgård och en fascinerande hobby.

Beroende på hur floran ser ut i vår omgivning och vid vilken tidpunkt vi skördar, får honungen sin speciella karaktär.

Men visst tarvar det en hel del omtanke och arbete.